PC-GSM Repaircenter


Go to content

Servisní podmínkyProdávající vzhledem k povaze zboží a zařízení – např. ke změnám jeho elektrických vlastností v průběhu stárnutí a používání – neručí za možné vady HW a SW, které se projeví během servisního zásahu nebo následně po jeho provedení a nesouvisí prokazatelně s tímto zásahem. Toto se týká zejména použitých zařízení. Podávající taktéž neručí za poškození zařízení způsobené nutnými činnostmi směřujícími k diagnostikování závady, pokud se po stanovení dalšího postupu ukáže, že je tato oprava nerentabilní a zákazník od opravy ustoupí. Prodávající v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za data ponechaná na médiích, ani nenese odpovědnost za případné ztráty, které nastanou zákazníkovi následkem poruchy. Zálohování dat je v plné odpovědnosti zákazníka. Ten předáním zařízení do opravy prohlašuje, že má všechna důležitá data zálohována a vlastní instalační média a licence používaného softwaru. Opravený výrobek se vydává na základě předložení originálu potvrzení o převzetí do opravy. V případě nezájmu kupujícího o opravený výrobek bude postupováno dle reklamačního řádu – výrobek bude uschován nebo po 6 měsích prodán a toto bude kupujícímu vyúčtováno.

Hlavní strana | Mobilní telefony | Počítače | Navigace | Servisní podmínky | Kontakt | Download | Site Map


Back to content | Back to main menu